Παρουσιάσεις ομιλητών συνεδρίου

Συνεδρία 1 | Η Κ.Α.Π στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2020

Συνεδρία 2 | Χρηματοδοτικά εργαλεία για επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα

Συνεδρία 3 | Νέες Τεχνολογίες & Εφοδιαστική αλυσίδα στον αγροδιατροφικό τομέα

Συνεδρία 4 | Ευφυείς καλλιέργειες

Συνεδρία 5 | Σύγχρονη κτηνοτροφία

Συνεδρία 6 | Δυναμικές και συνεργασίες στον ιδιωτικό τομέα

Συνεδρία 7 | Δυναμικές και συνεργασίες στην κατάρτιση και στην εκπαίδευση

η απουσία υπερσυνδέσμου σημαίνει ότι η παρέμβαση του ομιλητή ήταν χωρίς παρουσίαση