Σχετικά με το AgriBusiness Forum 2019

Το 2ο ετήσιο διεθνές συνέδριο AgriBusiness Forum με θέμα “Το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα στην ψηφιακή εποχή” διεξάγεται στις Σέρρες 31/10-2/11/2019 και επικεντρώνεται στον εκσυγχρονισμό και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγροδιατροφικής αλυσίδας για την παραγωγή, επεξεργασία και διανομή γεωργικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας στην ψηφιακή εποχή.

Το AgriBusiness Forum αποτελεί κόμβο δικτύωσης, προώθησης συνεργασιών και διατομεακής ενημέρωσης από διακεκριμένα στελέχη της διεθνούς, ευρωπαϊκής και ελληνικής γεωργίας, με συνέδρους υψηλού επιπέδου από καινοτόμες & νεοφυείς επιχειρήσεις, αγρότες, παραγωγούς, τράπεζες, πανεπιστήμια και φορείς του ιδιωτικού & δημοσίου τομέα.

Οι 7 συνεδρίες αιχμής εστιάζουν στην γεωργία-κτηνοτροφία ακρίβειας, στις νέες τεχνολογίες, στα logistics, στα χρηματοδοτικά εργαλεία, στην ασφάλεια τροφίμων, στη διασύνδεση επιστήμης-έρευνας και επιχειρήσεων, στον αγροτουρισμό και στις πολιτικές-προοπτικές για βιώσιμα και επικερδή αγροδιατροφικά συστήματα.

  • Δείτε αποσπάσματα βίντεο από το AgriBusiness Forum 2018 εδώ

Ομιλητές

Δρ. Γεώργιος Αρσένος

Καθηγητής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

κ. Ιωάννης Μωυσιάδης

Αντιπεριφερειάρχης, Π.Ε. Σερρών
Vice Chair Organizing Committee

Δρ. Δημήτρης Κουρέτας

Καθηγητής, Τμήμα Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Δρ. Φίλιππος Παπαδόπουλος

Director, Strategic Project Management Office, American Farm School
Member Scientific Committee

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Πέμπτη, 31 Oκτωβρίου 2019

Διαγωνισμός Καινοτομίας

Αποτελεί την καταληκτική φάση του Masterclass για καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις και αποσκοπεί στην προώθηση επιχειρηματικών μοντέλων, προϊόντων ή υπηρεσιών των εν λόγω επιχειρήσεων, στο κοινό, στα ΜΜΕ και σε εκπροσώπους της αγροδιατροφικής αλυσίδας.

16:00 - 17:00

Εγγραφές | Επιμελητήριο Σερρών

Απαραίτητη η επίδειξη πρόσκλησης ή κάρτας συνέδρου ή αποδεικτικού ηλεκτρονικής εγγραφής στο συνέδριο

17:00 - 20:00

Διαγωνισμός καινοτομίας νεοφυών επιχειρήσεων

Επιμελητήριο Σερρών, αίθουσα Χριστίδης.

20:30 - 22:30

Networking reception

Είσοδος με πρόσκληση ή κάρτα συνέδρου ή αποδεικτικό ηλεκτρονικής εγγραφής στο συνέδριο

Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019

AgriBusiness Forum, 1η ημέρα:

Η 1η ημέρα του συνεδρίου εστιάζει σε θέματα σχετικά με τον εκσυγχρονισμό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγροδιατροφικής αλυσίδας για την παραγωγή, επεξεργασία και διανομή γεωργικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας στην ψηφιακή εποχή, από καταξιωμένους εκπροσώπους της Ελληνικής, Ευρωπαϊκής και διεθνούς γεωργίας.

08:00 - 09:00

Εγγραφές | Elpida Resort & Spa Hotel

09:00 - 09:45

Έναρξη – Χαιρετισμοί

09:45 - 11:15

Συνεδρία 1 | Γεωργία ακριβείας

11:15 - 11:45

Διάλειμμα

11:45 - 13:15

Συνεδρία 2 | Σύγχρονη κτηνοτροφία

13:15 - 14:15

Ελαφρύ γεύμα

14:15 - 15:45

Συνεδρία 3 | Χρηματοδοτικά εργαλεία για επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα

15:45 - 16:00

Διάλειμμα

16:00 - 17:30

Συνεδρία 4 | Ο ρόλος της νέας τεχνολογίας, στην εξοικονόμηση πόρων στην αγροδιατροφική αλυσίδα

17:30 - 19:00

Συνεδρία 5 | Ο οικολογικός τουρισμός, εργαλείο ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών

19:00 - 21:00

Networking reception

Είσοδος με πρόσκληση ή κάρτα συνέδρου

Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2019

AgriBusiness Forum, 2η μέρα:

Η 2η ημέρα του συνεδρίου επικεντρώνεται στις συνέργιες για την κάλυψη του χάσματος μεταξύ επιστήμης- έρευνας και επιχειρήσεων, και στην ανάδειξη των ευρωπαϊκών, περιφερειακών και εθνικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών για ασφαλή και βιώσιμα αγροδιατροφικά συστήματα. Το συνέδριο ολοκληρώνεται με βιωματική επίσκεψη πεδίου στη λίμνη Κερκίνη.

08:00 - 09:00

Εγγραφές | Elpida Resort & Spa Hotel

09:00 - 09:30

Έναρξη - Χαιρετισμοί

09:30 - 11:00

Συνεδρία 6 | Ποιες οι αναπτυξιακές πολιτικές για παραγωγικά βιώσιμη γεωργία στην Ευρώπη, στην Βαλκανική και στην Ελλάδα

11:00 - 11:30

Διάλειμμα

11:30 - 13:00

Συνεδρία 7 | Λύση για οικονομικά βιώσιμα αγροδιατροφικά συστήματα, οι συνέργιες μεταξύ επιστημών-έρευνας-επιχειρήσεων

13:00 - 13:15

Συμπεράσματα συνεδρίου

13:30 - 17:30

Βιωματική επίσκεψη πεδίου στη λίμνη Κερκίνη

Η λίμνη Κερκίνη αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους υδροβιότοπους στην Ευρώπη και παρέχει στέγη στην μεγαλύτερη αποικία υδροβουβάλων στην Ελλάδα. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα online στο Media / Media Kit.

17:30

Επιστροφή στις Σέρρες. Τέλος προγράμματος

Διοργάνωση

Υπό την Αιγίδα

Sponsors

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Εμπειρογνώμονες

Χορηγοί Επικοινωνίας

Χώρος διεξαγωγής του Συνεδρίου

Τοποθεσία

Elpida Resort & Spa, Serres

Πρόσβαση στις Σέρρες

Συμβεβλημένα ξενοδοχεία