Είπαν για το forum

Για τις Σέρρες, μια κατεξοχήν αγροτική Περιφέρεια, είναι σημαντική η διοργάνωση του AgriBusiness Forum. Tα συμπεράσματα που θα προκύψουν από αυτό θα αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία για την ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής και των αγροτικών επιχειρήσεων.
Το Ε.Β.Ε.Σ. στηρίζει πάντα προσπάθειες για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και των επιχειρήσεων που σχετίζονται με αυτόν. Το AgriBusiness Forum φέρνει την καινοτομία και την εξωστρέφεια στον σημαντικότερο ίσως παραγωγικό τομέα στην Ελλάδα.