Εκπαιδευτές

Ειδικοί στην αγροδιατροφική αλυσίδα παραγωγής, οι εκπαιδευτές προέρχονται από το ακαδημαϊκό-ερευνητικό ή/και το επιχειρηματικό περιβάλλον.