Επιτροπή επιλογής

Η Επιτροπή Επιλογής αξιολογεί και επιλέγει τις καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο Masterclass.

Η Επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους των ακόλουθων εταίρων, των οποίων οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία:
1. Επαγγελματικό Σύνδεσμο ή Επιστημονικό Οργανισμό
2. Αμερικανική Γεωργική Σχολή, Θεσσαλονίκη
3. Οργανισμό ή φορέα, εταίρο του AgriBusiness Forum

H Eπιτροπή για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων λαμβάνει υπόψη τα εξής:

  • Η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα του υποψήφιου να σχετίζεται με την αγροτοδιατροφική αλυσίδα και να λειτουργεί μετά την 1/1/2012.
  • Οι υποψήφιοι είναι καινοτόμες νεοφυείς ΜΜΕ με συγκεκριμένο μοντέλο επιχειρηματικής ιδέας ή πρωτοτύπου.
  • Οι υποψήφιοι κάνουν ικανοποιητική χρήση (γραπτή και προφορική) της Αγγλικής γλώσσας και να συμμετέχουν με 2 εκπροσώπους για το σύνολο του AgriBusiness Forum (5 ημέρες)
  • Οι υποψήφιοι να έχουν υποβάλλει επιτυχώς και πριν την ημερομηνία λήξης. αίτηση συμμετοχής μέσω της ιστοσελίδας του AgriBusiness Forum. (οι αιτήσεις υποβάλλονται στα αγγλικά)

Υποψηφιότητες οι οποίες δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια δεν είναι δυνατή η συμμετοχή τους στο Masterclass.

Με την ολοκλήρωση της διαδιακασίας η Επιτροπή Επιλογής θα έρθει σε επικοινωνία με τους υποψήφιους προκειμένου να ενημερώσει τους επιτυχόντες για την συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό εργαστήριο.