Συμμετέχοντες

Εδώ είναι οι συμμετέχοντες στο Masterclass του AgriBusiness Forum 2018, οι οποίοι εργάζονται για το μέλλον, την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της αγροτικής οικονομίας και της αγροδιατροφικής αλυσίδας στην Ελλάδα.