Γενικοί Οροι Συνεδρίου

Γενικοί Όροι συμμετοχής στο AgriBusiness Forum

Δήλωση εγγραφής στο AgriBusiness Forum (εφεξής ABF), προυποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων συμμετοχής:

 1. Οι τιμές των συνεδριακών εγγραφών είναι σε ΕΥΡΩ και συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ 24%
 2. Εγγραφές γίνονται μόνο ηλεκτρονικά στην ειδική σελίδα που έχει δημιουργηθεί για το AgriBusiness Forum και κλείνουν 48 ώρες πριν την έναρξη του συνεδρίου. Προφορικές, γραπτές ή τηλεφωνικές εγγραφές δεν γίνονται δεκτές..
 3. Οι εγγραφές αναφέρονται σε 2 τιμολογιακές περιόδους. Στην χαμηλή περίοδο που ολοκληρώνεται στις 30/9/2019, και την υψηλή που αφορά στο διάστημα 1/10 έως 2/11/2019.
 4. Εγγραφές με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό πρέπει να εξοφλούνται εντός 2 εργασίμων ημερών από την δήλωση συμμετοχής. Μετά την παρέλευση του διαστήματος αυτού, κάθε μη εξοφλημένη εγγραφή ακυρώνεται αυτομάτως.
 5. Οι εγγραφές δεν μεταβιβάζονται. Σε περίπτωση ακύρωσης δεν γίνεται δεκτή επιστροφή χρημάτων
 6. Οι φοιτητές μετά την εγγραφή τους πρέπει να αποστείλουν στην διοργάνωση την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα μέσω e-mail.
 7. Οι εγγραφές με ιδιότητα «Αγρότες, Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί και Χορηγοί» θα γίνονται δεκτές μετά από ταυτοποίηση μεταξύ της διοργάνωσης και του φορέα που αναφέρεται στην δήλωση συμμετοχής
 8. Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η ελληνική με ταυτόχρονη διερμηνεία στα αγγλικά
 9. Οι παρουσιάσεις στο Challenge γίνονται στα ελληνικά με ταυτόχρονη διερμηνεία στα αγγλικά
 10. Για την είσοδο στο Challenge και στο Συνέδριο απαιτείται η επίδειξη του e-pass που θα λάβετε στο email σας κατά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας (εξαιρούνται όσοι επιλέγουν την πληρωμή σε τραπεζικό λογαριασμό, που το αποδεικτικό αποστέλλεται μετά την εξόφληση)
 11. Η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του προγράμματος ενώ δεν ευθύνεται για ακυρώσεις ομιλητών εξαιτίας προσωπικών ή άλλων ατομικών τους δυσχερειών.
 12. H διοργάνωση δεν φέρει καμία ευθύνη για εισηγήσεις, παρεμβάσεις ή δηλώσεις ομιλητών ή συνέδρων, όπως επίσης για οποιαδήποτε αντιγραφή, αναδημοσίευση ή αναδιανομή των δηλώσεων αυτών από τρίτους
 13. Η συμμετοχή στο συνέδριο προϋποθέτει την πλήρη αποδοχή και συναίνεση των συνέδρων ότι οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης λήψης, προβολής και δημοσίευσης φωτογραφιών, ήχου και βίντεο καθόλη τη διάρκεια του γεγονότος και για απεριόριστο χρονικό διάστημα από την ολοκλήρωση του
 14. Τα χρονικά όρια αλλαγής στα κόστη των συνεδριακών εγγραφών αναφέρονται σε ώρα Ελλάδος (ΕET)