Πρόγραμμα εκπαιδευτικών εργαστηρίων 2019
Επιμελητήριο Σερρών

29/10/2019, Τρίτη: 15h00-19h00

Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Θέμα: Προκλήσεις στο σύγχρονο αγροεπιχειρείν

Πεδία εστίασης:

 • Ο κύκλος ζωής της επιχείρησής σας. Τι προκλήσεις να περιμένετε?
 • Σημαντικό το μάρκετινγκ. Σημαντικότερες όμως οι πωλήσεις!
 • Αρχές κοστολόγησης και τιμολόγησης
 • Τι συνέπειες συνεπάγεται η υπογραφή σας χωρίς την κατάλληλη νομική υποστήριξη

Facilitator: Δρ. ΗΛίας Κάλφας

Moderator(s): κ. Κλεόβουλος Αλεξιάδης, κ. Βασίλειος Τσεκερίδης, Δρ. Θεόδωρος Σιδηρόπουλος

30/10/2019, Τετάρτη: 09h00-13h00

Εργαστήριο Ποσοτικής Ανάλυσης, Logistics & Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, ΑΠΘ

Θέμα: Logistics & Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Πεδία εστίασης:

 • Εφοδιαστική Αλυσίδα: Διαδικασίες και αποφάσεις
 • Σχεδιασμός Δικτύων Εφοδιασμού και Διανομής
 • Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας και Μέτρηση Απόδοσης Εφοδιαστικών Αλυσίδων
 • Σχεδίαση Στρατηγικών Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Facilitator: Δρ. Δημήτριος Βλάχος

Moderator(s): Δρ. Δημήτρης Φωλίνας, κ. Χριστίνα Παρασκευοπούλου

30/10/2019, Τετάρτη: 14h00-18h00

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός-Δήμητρα

Θέμα: Επιχειρηματική ανάπτυξη της φυτικής βιοποικιλότητας

Πεδία εστίασης:

 • Ελληνική χλωρίδα: προστασία και αξιοποίηση
 • Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της παραγωγικής διαδικασίας
 • Πολλαπλασιαστικό υλικό: παραγωγή, πιστοποίηση
 • Ιχνηλασιμότητα και ταυτοποίηση του φυτικού υλικού και των παραγόμενων προϊόντων
 • Μεταποίηση
 • Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας
 • Επισιτιστική ασφάλεια
 • Ελληνικές “υπερτροφές”
 • Αξιοποίηση υποπροϊόντων
 • Οικολογικό, ενεργειακό αποτύπωμα

Facilitator: Δρ. Ελένη Μαλούπα

Moderator(s): Δρ. Αικατερίνη Γρηγοριάδου, Δρ. Ιωάννης Γανόπουλος

31/10/2019, Πέμπτη: 09h00-13h00

Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών

Θέμα: Η Ελληνική Φάρμα του μέλλοντος

Πεδία εστίασης:

 • Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο και η σύνδεση της με το αγροτικό πολιτισμικό ελληνικό τοπίο
 • Το Αγροτικό Τοπίο της Ελλάδος ως πολιτιστικό αγαθό
 • Τα καλλιεργούμενα φυτά στην Οικολογία Τοπίου στην Ελλάδα
 • Η σύνθεση της «Ελληνικής Φάρμας του Μέλλοντος». Ένταξη καλλιεργειών, μονάδων ζωικής παραγωγής και ιχθυοκαλλιέργειας  με χρήση  μεθόδων έξυπνης Γεωργίας και με βάση την νέα ΚΑΠ για ηλικιακή ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού
 • O «Ελληνικός Κήπος» και το μοντέλο ανάπτυξης της Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου παγκοσμίως
 • Η «Ελληνική Φάρμα του Μέλλοντος» ως αγροτουριστική επιχείρηση. Στήσιμο και Branding μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων
 • Εργαστήριο με Case study, Σχέδιο δράσης – Επιχειρηματικό Σχέδιο

Facilitator: κ. Νίκος Θυμάκης

Moderator(s): Δρ. Ελένη Αθανασιάδου, κ. Αλέξανδρος Βασιλειάδης

31/10/2019, Πέμπτη: 14h00-17h00

Θέμα: Σύνοψη εκπαιδευτικών εργαστηρίων

Πεδίο εστίασης:

 • Προετοιμασία παρουσίας στον Διαγωνισμό Καινοτομίας

Facilitator: TBA

Moderator(s): TBA