Προβολή & Χορηγίες

Tο AgriBusiness Forum προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες προβολής και δικτύωσης. Μερικοί λόγοι υποστήριξης του γεγονότος είναι οι παρακάτω:

 • Παρουσία ομιλητή σε πάνελ συνεδρίας
 • Ανάπτυξη στρατηγικής συνεργασίας
 • Συνέντευξη σε χορηγούς επικοινωνίας του συνεδρίου
 • Κατ΄ιδίαν συναντήσεις με ομιλητές
 • Διάθεση χώρου για εταιρική προβολή
 • Δωρεάν συνεδριακές εγγραφές ή εταιρικό τραπέζι
 • Προβολή πριν, κατά και μετά την διάρκεια του γεγονότος
 • Ενίσχυση της εταιρικής και προσωπικής σας ταυτότητας
 • Ευκαιρίες δικτύωσης και εξεύρεσης νέων επαφών
 • Γνωριμία με στελέχη επιχειρήσεων, ακαδημαϊκούς και καινοτόμους παραγωγούς
 • Παρακολούθηση ομιλητών διεθνούς επιπέδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Ενημέρωση για την ψηφιοποίηση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγροδιατροφικής αλυσίδας, το θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα και στην Ε.Ε.
 • Αξιολόγηση καινοτόμων ιδεών και επαφή με νεοφυείς επιχειρήσεις στον Διαγωνισμό Καινοτομίας
 • Πληροφόρηση για συγκεκριμένη αγροδιατροφική δραστηριότητα κατά την επίσκεψη πεδίου