Αίτηση συμμετοχής

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον συμμετοχής σας στο Εκπαιδευτικό Εργαστήριο του AgriBusiness Forum. Πριν την υποβολή της αίτησης σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τα κριτήρια συμμετοχής που αναφέρονται στην αρχική σελίδα «Σχετικά με το Masterclass» όπως επίσης την Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων, την Πολιτική Ψηφιακών Δεδομένων (λήψη και χρήση εικόνας και ήχου) και τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω, που θα πρέπει κάνετε δεκτούς πριν προχωρήσετε στην υποβολή του αιτήματός σας. Θα θέλαμε να σημειώσετε ότι οι αιτήσεις αξιολογούνται ανεξάρτητη επιτροπή επιλογής, ενώ η υποβολή αίτησης δεν παρέχει ούτε συνιστά εγγύηση αποδοχής και συμμετοχής στο εκπαιδευτικό εργαστήριο. Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων είναι η 5η Οκτωβρίου 2019.

Company Information


Turnover in € (last 3 years)

Forecast in € (next 3 years)

Masterclass Applicant Information

Main Applicant


NoYes

2nd Applicant

Business Profile

Additional Information

Practical Information

NoYes
NoYes

Privacy Policy, General Terms & Conditions

Before submitting your application please read carefully & accept the following terms & conditions for participation. In order your application will be valid, you should need to tick each of the boxes below