Συμμετέχοντες

Παρακάτω είναι οι συμμετέχοντες στα Εκπαιδευτικά Εργαστήρια του AgriBusiness Forum 2019, κατόπιν επιλογής από την αρμόδια Επιτροπή, οι οποίοι εργάζονται για το μέλλον, την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της αγροτικής οικονομίας και της αγροδιατροφικής αλυσίδας στην Ελλάδα.