Εισηγητές εκπαιδευτικών εργαστηρίων

Δρ. Ελένη Αθανασιάδου

ΕΔΙΠ Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ, Αντιπρόεδρος Επικοινωνίας Πανελλήνιου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Τοπίου

κ. Κλεόβουλος Αλεξιάδης

Γενικός Διευθυντής, Alpha Plan Consultants

Δρ. Δημήτριος Βλάχος

Διευθυντής, Εργαστήριο Ποσοτικής Ανάλυσης, Logistics & Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, ΑΠΘ

Δρ. Ιωάννης Γανόπουλος

Ερευνητής, Ινστιτούτο Γενετικής, Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων, ΕΛΓΟ–Δήμητρα

Δρ. Αικατερίνη Γρηγοριάδου

Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Γενετικής, Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων, ΕΛΓΟ–Δήμητρα

κ. Νίκος Θυμάκης

Πρόεδρος, Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών

Δρ. Ηλίας Κάλφας

Project Leader, Strategic Project Management Office, American Farm School

Δρ. Ελένη Μαλούπα

Ερευνήτρια ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Διευθύντρια Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

Δρ. Ελένη Μαλούπα

Διευθύντρια Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων ΕΛΓΟ Δήμητρα

κ. Χριστίνα Παρασκευοπούλου

Υποψηφια Διδάκτωρ, Εργαστήριο Ποσοτικής Ανάλυσης, Logistics & Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ

Δρ. Θεόδωρος Σιδηρόπουλος

Διδάκτωρ Νομικής ΑΠΘ, Δικηγόρος

κ. Βασίλειος Τσεκερίδης

Διευθυντής ανάπτυξης, planO2 Consulting

Δρ. Δημήτρης Φωλίνας

Αν. Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος