Κριτική Επιτροπή

κ. Νίκος Θυμάκης

Πρόεδρος, Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών

κ. Χρήστος Μέγκλας

Πρόεδρος, Εμπορικό Επιμελητήριο Σερρών

Πρέσβης Μιχαήλ Χριστίδης

Secretary General, Organization of the Black Sea Economic Cooperation

κ. Έφη Κοκορέλη

Επικεφαλής Γεωργικών & Τραπεζικών Ασφαλίσεων, INTERAMERICAN AE

κ. Τάσος Μαντάγαρης

Sector Expert, Τομέας Στρατηγικής & Ανάλυσης, Γενική Διεύθυνση Small Business Segment Eurobank