Νικήτριες Ομάδες

Παρακάτω οι 3 καλύτερες επιχειρήσεις του Hellenic Challenge 2019 στους οποίους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην ανάπτυξη της ελληνικής αγροδιατροφικής αλυσίδας.

Φωτογραφικό υλικό και videos, στην ενότητα AgriBusiness Forum 2019 “Media”