Οφέλη συμμετοχής

  • Γνωριμία των μεθόδων παραγωγής, επεξεργασίας και διακίνησης των αγροδιατροφικών προϊόντων της Ολλανδίας
  • Ενημέρωση για την δυναμική, τις συνέργειες και τα δίκτυα διανομής σε τοπικό, περιφερειακό και στο διεθνές περιβάλλον
  • Συναντήσεις με οικογενειακές επιχειρήσεις, μικρομεσαίους παραγωγούς, αγροτικούς φορείς και ερευνητικά εργαστήρια
  • Διερεύνηση των ελληνικών αναπτυξιακών προοπτικών, με γνώμονα τα επιχειρησιακά μοντέλα των ολλανδικών επιχειρήσεων
  • Διασύνδεση και πιθανή συνεργασία με ολλανδικές επιχειρήσειςΕνίσχυση της εταιρικής σας προβολής σε εκπροσώπους παραγωγών, επιχειρήσεων, τραπεζών και πανεπιστημιακών/ερευνητικών φορέων