Πρακτικές Πληροφορίες

  1. Η συμμετοχή στο AgriFood Traction Tour προϋποθέτει την πλήρη αποδοχή και συναίνεση εκ μέρους των ταξιδιωτών ότι οι διοργανωτές και οι συνεργάτες τους έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης λήψης και δημοσίευσης φωτογραφιών, ήχου και βίντεο καθ’ όλη την διάρκεια του γεγονότος. Περισσότερες πληροφορίες στο “Media” “Πολιτική Ψηφιακών Δεδομένων”.
  2. Για την δημιουργία του υλικού των συναντήσεων, ο συμμετέχων θα παρέχει ηλεκτρονικά το λογότυπο και σύντομο προφίλ 100 λέξεων της επιχείρησης που εκπροσωπεί έως τις 15 Ιουλίου 2019.