Η imfarms παράγει λαχανικά εδώ και πέντε χρόνια, με πωλήσεις που απευθύνονται σε εξειδικευμένους πελάτες, τόσο χονδρικής όσο και λιανικής πώλησης, που αυξάνονται κάθε χρόνο. Η παραγωγή γίνεται με βιώσιμες πρακτικές με ιδιαίτερο στόχο το περιβάλλον και τον πελάτη. Το νέο και καινοτόμο σχέδιο για την ανάπτυξή του είναι να προστεθεί η κατάλληλη υποδομή στην πρωτογενή παραγωγή του για να γίνει ένα αγρόκτημα πολλαπλών υπηρεσιών, ένα αγρόκτημα που επισκέπτεται ο πελάτης και να επεκτείνει τις υπηρεσίες του αγροκτήματος ώστε να περιλαμβάνει αθλητικές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν στο αγρόκτημα. Αυτά θα επιτρέψουν την ενίσχυση των ανθρώπινων σχέσεων σε κοινωνικό επίπεδο μέσα σε ένα χώρο που προάγει την προστασία του περιβάλλοντος και την επανένωση του ανθρώπου με τη φύση. Ένας άλλος σημαντικός τομέας θα είναι η έρευνα και η επακόλουθη εφαρμογή των αποτελεσμάτων σε διάφορους συναφείς τομείς, όπως γεωργικούς, ενεργειακούς και τεχνολογικούς, αλλά και σε άλλους τομείς πολύ σημαντικούς για τη ζωή μας, όπως η στέγαση και η υγεία.