Αντικείμενο της εταιρίας είναι η εκτροφή μεταξοσκώληκα, παραγωγή μεταξιού και αξιοποίηση των κουκουλιών.  Στόχος της εταιρίας είναι η εύρεση εναλλακτικών τρόπων  χρήσης του κουκουλιού , στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι ανάλογο ως προς την αξιοποίηση της πρώτης ύλης πριν την επεξεργασία του.  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην δημιουργία και διάθεση προϊόντων όπου βασίζονται στις επουλωτικές ιδιότητες του κουκουλιού.