Η Spirulina Nigrita του Χρ. Αναστασιάδη συστάθηκε το 2017,  στο Χουμνικό Σερρών. Η Spirulina Nigrita από την σύσταση της μέχρι σήμερα έχει επενδύσει σημαντικά ποσά και τεχνογνωσία στην μονάδα παραγωγής αποσκοπώντας κυρίως στην σημαντική αύξηση του όγκου παραγωγής τόσο με την επιμήκυνση της παραγωγικής περιόδου (από 5 σε 12 μήνες) με καλύτερη αξιοποίηση της φυσικής γεωθερμίας της περιοχής, όσο και με την δημιουργία καινούριων στερνών καλλιέργειας σπειρουλίνας.Παράλληλα με την ποσοτική αύξηση πραγματοποιείται επίσης ο εξορθολογισμός της διαδικασίας παραγωγής καθώς και η σταθεροποίηση/βελτιστοποίηση των διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου.

Η σπειρουλίνα Νιγρίτας έχει πιστοποιηθεί ως ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, γεγονός που οφείλεται στον συνδυασμό των ειδικών γεω-κλιματικών συνθηκών της περιοχής (ηλιοφάνεια, γεωθερμία) με τις υψηλού επιπέδου εγκαταστάσεις, αφού οι στέρνες καλλιέργειας είναι κλειστές (Σέρρες θερμοκηπίου) αντίθετα με την κυρίαρχη διεθνώς πρακτική των ανοικτών στερνών.