Δημογραφικά & έρευνα ικανοποίησης συνέδρων στο ABF2019

Το 2ο διεθνές συνέδριο αγροτεχνολογίας AgriBusiness Forum (ABF) που ολοκληρώθηκε στις Σέρρες 1-2/11/2019 με θέμα “Το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα στην ψηφιακή εποχή”, άφησε ξανά το στίγμα του ως το σημαντικότερο ετήσιο γεγονός για το μέλλον της παραγωγής, επεξεργασίας και διανομής γεωργικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας στην χώρα μας.

Με 8 επιστημονικές συνεδρίες, 50 διακεκριμένους ομιλητές της ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς γεωργίας, 380 συνέδρους υψηλού επιπέδου και 16 startups, στο ABF2019 υπήρξε εκπροσώπηση από όλους τους κλάδους της αγροδιατροφικής αλυσίδας (επιχειρήσεις, παραγωγοί, τράπεζες, ακαδημαϊκή κοινότητα και φορείς του ιδιωτικού & δημοσίου τομέα).


ABF2019: Δημογραφικά στοιχεία


ABF2019: Ερευνα ικανοποίησης συνέδρων


Για το 2020, μία σειρά από συναρπαστικά γεγονότα γνώσης και δικτύωσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό θα καλύψουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της αγροδιατροφικής αλυσίδας (πρόγραμμα συνημμένα):

Ελλάδα

  1. AgriBusiness Forum 3ο διεθνές συνέδριο αγροτεχνολογίας ( 6-7/11/2020)
  2. AgriBusiness Forum | Agritourism summit (Αθήνα, 8/7/2020)
  3. AgriBusiness Forum | Meat & dairy innovation summit (4/12/2020)
  4. Balkans & Black Sea Cooperation Forum III (Αθήνα, 11-13/6/2020)

Εξωτερικό

  1. AgriBusiness Forum | Black Sea Economic Cooperation regional summit (Istanbul, 16-17/9/2020)
  2. 2nd Αgrifood Traction Tour | Meat & dairy tour (Ολλανδία, 23-26/6/2020)
  3. 3rd Αgrifood Traction Tour | AgriFood tour (Ολλανδία, 25-28/8/2020)