Ολοκληρώθηκαν οι αιτήσεις συμμετοχής στο Masterclass του AgriBusiness Forum 2018

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι αιτήσεις συμμετοχών για το Masterclass του AgriBusiness Forum 2018.

Κατόπιν αξιολόγησης της επιτροπής επιλογής, έως την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018, οι υποψήφιες νεοφυείς επιχειρήσεις θα ειδοποιηθούν εγγράφως για την επιβεβαίωση της συμμετοχής τους και θα λάβουν ενημέρωση σχετικά με τα διαδικαστικά για την καλύτερη προετοιμασία τους τόσο στο εκπαιδευτικό εργαστήριο, όσο και την παρακολούθηση του συνεδρίου.