Παρουσιάσεις ομιλητών συνεδρίου ABF2018

Τις παρουσιάσεις σε μορφη PDF θα τις βρείτε στο AgriBusiness Forum 2018, Media

Εναλλακτικά πατείστε εδώ