Ο Πρέσβης ε.τ. Μιχαήλ Β. ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ είναι ο Γενικός Γραμματέας της Μόνιμης Διεθνούς Γραμματείας (ΜΔΓ) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ), με έδρα την Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας.

Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη το 1949, ο Πρέσβης ε.τ. ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ εντάχθηκε ως πρώτος στην σειρά του στο Ελληνικό ΥΠ.ΕΞ. το 1976 στην υπηρεσία του οποίου διακρίθηκε μέχρι τη συνταξιοδότησή του τον Αύγουστο του 2014. Μεταξύ άλλων, διετέλεσε Πρέσβης της Ελλάδας στη Βουλγαρία, στην Τουρκία και στην Αργεντινή και κατέλαβε υψηλές θέσεις στο ελληνικό ΥΠ.ΕΞ. Μετά την συνταξιοδότησή του ο Πρέσβης ε.τ.  ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ εκλέχτηκε από το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών του ΟΣΕΠ ως Γενικός Γραμματέας της ΜΔΓ του ΟΣΕΠ, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά του την 1η Ιουλίου 2015.

Μετά την ομόφωνη έγκριση όλων των κρατών μελών του ΟΣΕΠ, στις 15 Δεκεμβρίου 2017 ο Πρέσβης ε.τ.   ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ επανεξελέγει απο το ίδιο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών του ΟΣΕΠ για δεύτερη θητεία τριών ετών, η οποία ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2018.