Σπούδασε Οικονομικά και διοίκηση στη Σχολή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου , Τμήμα οργάνωσης και διαχείρισης αθλητισμού, Ελλάδα. Σπουδάζει βοηθός φαρμακείου και μετεκπαιδεύεται παράλληλα στο πρόγραμμα επιμόρφωσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην ψυχολογία ,συμβουλευτική και προπονητική ζωής .

Σε σχέση με τον Αγροτικό τομέα έχει ασχοληθεί με τη δημιουργία τμημάτων εκπαίδευσης στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων .

Έχει καταρτιστεί σε θέματα : επιχειρήσεων /τουρισμού/ καινοτομίας /θεατρολογίας/δημιουργικής γραφής /κινησιολογίας θεάτρου/αθλητισμού και πληροφορικής .

Σε ερευνητικό επίπεδο έχει κάνει πτυχιακή εργασία στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Α.Ε. ποδοσφαίρου και επιπλέον έχει δημιουργήσει βάση δεδομένων ακαδημιών .

Εργάστηκε ως φύλακας πινακοθηκών και αρχαιοτήτων ,υπάλληλος γραφείου , οικονομικών , και μάρκετιγκ στην εφορεία αρχαιοτήτων , σε κεδιβιμ , σε τηλεφωνικό κέντρο-πωλήσεις και στο διοικητήριο Σερρών . Έχει κάνει ιδιαιτέρα μαθήματα Αοθ , μαθηματικών και έκθεσης και είναι εισηγήτρια Λαεκ.

Έχει συμμετέχει σε διοργανώσεις δήμων ,περιφερειών ,οργανισμών και εταιρειών σε θέματα που αφορούν τον αθλητισμό ,πολιτισμό, θέατρο και τουρισμό όντας και η ίδια βοηθός διοργάνωσης και εμψυχώτρια .

Μιλάει αγγλικά και γαλλικά και έχει κάνει μεταφράσεις κειμένων στον τομέα του αθλητισμού ,οικονομικών και πολιτισμού για ερευνητικό επίπεδο .