Η Χριστίνα Κοντογιάννη είναι Γεωπόνος M.Sc. απόφοιτη του τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατέχει Mεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Magister Scientiae) «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος (Ενέργεια και Ρύπανση)» του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) καθώς και Intergrated Master του Γ.Π.Α. Μιλά Αγγλικά, είναι κάτοχος πιστοποίησης χειρισμού Η/Υ ECDL, χειρίζεται τα προγράμματα autocad, Q-G.I.S., Τηλεπισκόπισης.

Διαθέτει 25ετή εμπειρία ως εκτιμήτρια ζημιών στον ΕΛΓΑ, ως Τομεάρχης Δακοκτονίας, στο Ταμείο Προστασίας Ελαιοπαραγωγής της ΠΕ Λάρισας και ως εκτιμήτρια ξένων υλών στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης. Στο Δήμο Λαρισαίων, ως κύριο αντικείμενο είχε τη μελέτη και την επίβλεψη της κατασκευής αυτόματων αρδευτικών δικτύων στους χώρους πρασίνου της πόλης, κηποτεχνικές μελέτες, εποπτεία των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, την κατανομή των βοσκοτόπων κά.

Η Χριστίνα Κοντογιάννη, είναι γεννημένη το 1967, από το 2015 έως σήμερα εργάζεται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λάρισας και είναι μητέρα δύο υιών 18 και 21 ετών.