Πτυχιούχος χημικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης (εισαχθείς πρώτος σε Πανελλήνια βάση και αποφοιτήσας με άριστα δέκα, υπότροφος σε όλη τη διάρκεια των σπουδών του). Λόγω αυτής της ιδιότητάς του, είχε επί 35 έτη, ταυτόχρονα με όλα τα άλλα αντικείμενα και την ευθύνη των Τεχνικών Ελέγχων της Νομαρχιακής Υπηρεσίας όπου υπηρετούσε.

Επίσης, επί 17  συναπτά έτη ήταν Προϊστάμενος Τουρισμού στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών και αργότερα στην Περιφερειακή «κατά Καλλικράτη» Ενότητα Σερρών, έχοντας την αποκλειστική ευθύνη για την τουριστική προβολή του νομού, όντας υπόλογος έναντι ΕΟΤ για μεγάλα ποσά προβολής. Η δημιουργία-στήσιμο του Γραφείου και μετέπειτα του αναβαθμισμένου, λόγω του σημαντικού ρόλου του, Τμήματος Τουρισμού, από μηδενική βάση, θα μπορούσε να αναφερθεί ως στοιχείο βιογραφικού.

Τα τελευταία 5 χρόνια, λειτουργεί ως  άμισθος εξωτερικός συνεργάτης του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών, προσφέροντας εθελοντικά τις υπηρεσίες του στο Γραφείο Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

Μιλάει αγγλικά.