Ο Δρ Τσαυτάρης Αθανάσιος κατέχει ένα πτυχίο M.Sc. και δύο πτυχία Ph.D. από την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει περισσότερα από σαράντα χρόνια ερευνητική και διδακτική εμπειρία σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Έχει επιβλέψει περισσότερες από 100 M.Sc. και Ph.D. διατριβές και έχει εκδώσει περισσότερα από 300 άρθρα σε διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά με συνολικό συντελεστή απήχησης 500. Το 2016 συμπεριλήφθηκε ως ένας από τους 1000 επιστήμονες της λίστας F1000Research. Ως εμπειρογνώμονας στους τομείς της Γενετικής, της Γονιδιωματικής και της Βελτίωσης των Φυτών, κατείχε πολλές θέσεις στον τομέα της έρευνας, της εκπαίδευσης και της τεχνολογίας, στην Ελλάδα, την Ε.Ε. και σ’ όλο τον κόσμο.

Μεταξύ άλλων, ο Δρ Τσαυτάρης ίδρυσε το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και υπηρέτησε ως εκλεγμένος Διευθυντής σε ένα από τα Ινστιτούτα του (Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών) για 8 χρόνια. Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας. Ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Δρ Τσαυτάρης συνέβαλε στη δημιουργία και ανέγερση των νέων εγκαταστάσεων του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ Θεσσαλονίκης. Επίσης, συνέταξε την πρόταση για τη δημιουργία της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης. Το 2012-2014, ο Δρ Τσαυτάρης υπηρέτησε ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδος. Σήμερα κατέχει τη θέση του Κοσμήτορος της Μεταπτυχιακής Σχολής του Κολεγίου Περρωτής στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή.

Topic: Η γεωργία αλλιώς: ψηφιοποίηση των γονιδιωματικών πληροφοριών