Ο Χαράλαμπος Κασίμης είναι Καθηγητής Αγροτικής Κοινωνιολογίας στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τον Μάρτιο του 2015 διορίστηκε Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπεύθυνος για την ΚΑΠ, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης  και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας της Ελλάδας καθώς και τις Διεθνείς Σχέσεις.

Έχει διατελέσει επικεφαλής Πρόεδρος του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2013-2014) και Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πρόγραμμα “Ολοκληρωμένη Αγροτική Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου” (2010-2014). Από το Σεπτεμβρίου του 2014 έως το Μαρτίου του 2015 διετέλεσε Αναπληρωτής Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Την περίοδο 1986-2003 διετέλεσε μέλος του προσωπικού του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και από το 1995 έως το 2000 Διευθυντής του Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Για αρκετά χρόνια υπήρξε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αγροτικής Κοινωνιολογίας και από το 2013 έως το 2015 διετέλεσε Πρόεδρος.

Τα ακαδημαϊκά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα αγροτικού μετασχηματισμού και ανάπτυξης στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια και στη Μεσόγειο και ειδικότερα στην οικογενειακή γεωργία, στην απασχόληση και στην αλλαγή της αγροτικής κοινότητας. Η μετανάστευση και ειδικότερα, οι επιπτώσεις της διεθνούς μετανάστευσης στις αγροτικές περιοχές αποτελούν ένα από τα κύρια ερευνητικά θέματα του τα τελευταία χρόνια. Το τελευταίο διάστημα ασχολείται με τη μελέτη των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στις αγροτικές περιοχές και της  «επιστροφής στην ύπαιθρο» στην Ελλάδα.

Από το 2016 ο Χαράλαμπος Κασίμης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Κέντρου Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών (CIHEAM).

Topic: Κεντρικός Ομιλητής - Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΚΑΠ μετά το 2020