Ο Δημήτριος Βλάχος είναι Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Ποσοτικής Ανάλυσης, Logistics και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Δραστηριοποιείται ερευνητικά και συμβουλευτικά στις επιστημονικές περιοχές της  διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, των Logistics, της εφαρμοσμένης επιχειρησιακής έρευνας, της διαχείρισης συστημάτων συνδυασμένων μεταφορών, της επιχειρηματικής αναδιοργάνωσης και χάραξης στρατηγικής.

Έχει αναπτύξει ερευνητικές δραστηριότητες στη διαχείριση αλυσίδων εφοδιασμού, την εφαρμοσμένη επιχειρησιακή έρευνα και τη διαμόρφωση στρατηγικής. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 60 έρευνες/μελέτες (εκ των οποίων σε 15 ήταν ή είναι επιστημονικά υπεύθυνος) και έχει συγγράψει αντίστοιχες τεχνικές εκθέσεις και περισσότερες από 200 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και βιβλία.

Έχει συμμετάσχει ως σύμβουλος ή εμπειρογνώμονας σε πλήθος έργων που χρηματοδοτήθηκαν από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Logistics Βορείου Ελλάδος.