Ο Δρ. Δημήτρης Φωλίνας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Διαθέτει μεγάλη ακαδημαϊκή εμπειρία σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τμήματα σε ανώτατα ιδρύματα. Ενδεικτικά αναφέρονται το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Είναι κύριος συγγραφέας ή συν-συγγραφέας σε περισσότερα από 190 διεθνή περιοδικά με κριτές και σε πρακτικά συνεδρίων. Επίσης, έχει συγγράψει 10 βιβλία και είναι υπεύθυνος έκδοσης σε άλλα δύο. Έχει συμμετάσχει ως κύριος ερευνητής ή διαχειριστής σε περισσότερα από 30 ερευνητικά ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, ενώ την τελευταία πενταετία είναι αξιολογητής ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων όπως: SEE-ERA.NET PLUS, Attracting Leading Scientists to Russian Educational Institutions, Eurostars Programme, FRS-FNRS και προγραμμάτων της ΓΓΕΤ.

Το κύριο γνωστικό του αντικείμενο είναι η Ηλεκτρονική Εφοδιαστική Αλυσίδα. Στα επιστημονικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται τα εξής: Διοίκηση Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα, Πληροφοριακά συστήματα και τεχνολογίες Logistics, Ολοκλήρωση Εφοδιαστικής Αλυσίδας με τη χρήση τεχνολογιών και πρακτικών Ηλεκτρονικού Εμπορίου / Επιχειρείν.