Ο Γιώργος Βλόντζος είναι Επίκουρος Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Αγροτικής Οικονομίας και Καταναλωτικής Συμπεριφοράς. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται, μεταξύ άλλων, στην αξιολόγηση της οικονομικής και περιβαλλοντικής αποδοτικότητας παραγωγικών συστημάτων του πρωτογενή τομέα και στη διερεύνηση καταναλωτικών προτύπων αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Έχει δημοσιεύσει διάφορα άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και συμμετέχει σε διεθνή συνέδρια και σεμινάρια. Τέλος, συμμετέχει σε ερευνητικά έργα που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ, καθώς και σε έργα ιδιωτικής χρηματοδότησης.