Ο Γεώργιος Ζαλίδης είναι απόφοιτος του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ, με διδακτορικές σπουδές στο τμήμα Εδαφολογίας και μεταδιδακτορικές σπουδές στο τμήμα Πολιτικών μηχανικών και Μηχανικής Περιβάλλοντος στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Michigan.

Σήμερα κατέχει τη θέση του Καθηγητή Ρύπανσης και Υποβάθμισης Εδαφών. Είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου ‘’Τηλεπισκόπησης, Φασματοσκοπίας και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών’’ και μέλος του Εργαστηρίου ‘’Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας’’, του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, καθώς και Επιστημονικά Υπεύθυνος του Interbalkan Environment Center (i-BEC) από το 2007.

Η έρευνα του επικεντρώνεται σε θέματα όπως η ποιότητα και αποκατάσταση χερσαίων και υδάτινων οικοσυστημάτων, η χρήση δεδομένων παρατήρησης Γης (διαστημικών και επίγειων) στους τομείς κοινωνικού οφέλους και στους δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΟΣΑ, καθώς και τη χρήση φασματικών δεδομένων στην παρακολούθηση αγροτικών οικοσυστημάτων καθώς και φυσικών χερσαίων και υδατικών οικοσυστημάτων

ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ

  • Καθηγητής Ρύπανσης και Υποβάθμισης Εδαφών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή, Τομέας Εγγείων Βελτιώσεων Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής, Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας.
  • Διευθυντής Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης, Φασματοσκοπίας και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή, Τομέας Εγγείων Βελτιώσεων Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής
  • Μέλος Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή, Τομέας Εγγείων Βελτιώσεων Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής
  • Μέλος, Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.).
  • Επιστημονικά Υπεύθυνος- Διευθυντής, Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος (i-BEC).
  • Επίσημος Αντιπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στη Παγκόσμια Συμβουλευτική Επιτροπή Γεωργικής Παρακολούθησης GEOGLAM της Ομάδας Παρατήρησης της Γης GEO των Ηνωμένων Εθνών (UN).
Topic: Δεδομένα & υπηρεσίες Παρατήρησης Γης για την επίτευξη επισιτιστικής ασφάλειας