Ο Δρ. Ιωάννης Γανόπουλος γεννήθηκε στη Δράμα το 1982. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην γενετική και βελτίωση των φυτών, της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) (Οκτώβριος, 2013).

Σήμερα κατέχει την θέση Ερευνητή Γ´ Βαθμίδος (Εντεταλμένος Ερευνητής) στο Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Κατά την διάρκεια των διδακτορικών σπουδών του απονεμήθηκε βραβείο στην ερευνητική ομάδα που συμμετείχε για την εφαρμογή της διαγνωστικής μεθοδολογίας που ανέπτυξε στα προβιοτικά τρόφιμα στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Τροφίμων και Ποτών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού «Detrop 2013». Ανέπτυξε τη μεθοδολογία για την ταυτοποίηση φυτικών ειδών όπως είναι σημαντικά προϊόντα ονομασίας προελεύσεως (ΠΟΠ) φάβα Σαντορίνης, Φασόλια Πρεσπών, τυρί Φέτα ελαιόλαδο κ.α., και την ιχνηλασιμότητα τους και την ανίχνευση πιθανής νοθείας σε εμπορικά προϊόντα.

Για την δραστηριότητα του αυτή η ερευνητική ομάδα του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών με επικεφαλής τον ερευνητή κ. Μαδέση Παναγιώτη βραβεύτηκε τον Οκτώβριο του 2013 από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν όλους σχεδόν τους κλάδους της Γενετικής και Γονιδιωματικής Τεχνολογίας και των εφαρμογών τους, της Γενετικής και Μοριακής Βελτίωσης, της αποτίμησης της Βιοποικιλότητας και των Γενετικών Πόρων της Βιοτεχνολογίας και Γενετικής Μηχανικής, της παραγωγής και ελέγχου τροφίμων ιδιαίτερα με την αξιοποίηση μοριακών διαγνωστικών μεθόδων.

Η έρευνά του χρηματοδοτήθηκε από χρηματοδοτικούς φορείς της χώρας μας (ΙΝ.Ε.Β./ΕΚΕΤΑ, ΑΠΘ) καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αποτελέσματα της έρευνάς του έχουν συμπεριληφθεί σε ογδόντα εννιά (89) άρθρα δημοσιευμένα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές. Ο συνολικός συντελεστής απήχησης των δημοσιεύσεων του είναι περίπου εκατόν πενήντα (I.F.=150; h-index=20). Τα άρθρα αναφέρονται σε μελέτες σχετικές με  την γενοτύπηση ποικιλιών με μοριακούς δείκτες, την αποτίμηση της γενετικής ποικιλότητας των κυριότερων καλλιεργούμενων φυτών και δένδρων του ελλαδικού χώρου με ουδέτερους και λειτουργικούς μοριακούς δείκτες, την ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αυθεντικοποίηση των κυριότερων Π.Ο.Π. προϊόντων όπως για παράδειγμα η Φάβα Σαντορίνης ή το κεράσι ´Τραγανά Εδέσσης´, το μοριακό χαρακτηρισμό των φυτογενετικών πόρων της Τράπεζας Γενετικού Υλικού, την γενετική και επιγενετική ρύθμιση στα φυτά. Η πρωτοπόρος μεθοδολογία που αναπτύχθηκε από τον ίδιο για την αυθεντικοποίηση και ποσοτική ταυτοποίηση των φυτικών ποικιλιών και ειδών σε επεξεργασμένα τρόφιμα εφαρμόστηκε ακόμη σε ζωικά προϊόντα αλλά και βακτήρια και μύκητες. Ακόμη, ανάπτυξε τεχνικές προσδιορισμού μεταλλάξεων που σχετίζονται με την αντοχή των φυτών σε μυκητοκτόνα.

Η δουλειά του περιλαμβάνει τη χρήση μοριακών δεικτών για την αποτίμηση και την καταγραφή της γενετικής ποικιλότητας των κυριότερων καλλιεργούμενων φυτών και δένδρων που θα αποτελέσουν πολύτιμο εργαλείο για τη μοριακή βελτίωση τους, την ανάλυση του μεταγραφήματος μεγαλόκαρπων και μικρόκαρπων ποικιλιών κολοκυθιάς, τη μελέτη των επιγενετικών και μοριακών μηχανισμών που επάγονται κατά τον εμβολιασμό καθώς και την ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων στοιχειοθέτησης του γονιδιώματος (genome editing). Συμμετείχε σε τουλάχιστον 15 εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα είτε ως επιστημονικά υπεύθυνος είτε ως μέλος ερευνητικής ομάδας.

Topic: Masterclass 2019 Moderator