Ο Ιωάννης Σ. Μποζιάρης είναι Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας από το 2007, Διευθυντής του Εργ. Εμπορίας και Τεχνολογίας Αλιευτικών Προϊόντων και Τροφίμων, ενώ έχει διατελέσει και Πρόεδρος του Τμ. Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του ΠΘ. Αποφοίτησε από το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1995), έλαβε μεταπτυχιακό στην Επιστήμη Τροφίμων από το Πανεπιστήμιο του Leeds, UK (1996) και διδακτορικό στην Μικροβιολογία Τροφίμων του Πανεπιστημίου του Surrey, UK (2000).

Εργάστηκε από το 2002 έως το 2006 ως μεταδιδακτορικός συνεργάτης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε διάφορα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Προγράμματα καθώς και σε εταιρείες του Ιδιωτικού Τομέα σε θέματα υγιεινής και ποιότητας τροφίμων και νερού. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως την ποιότητα, ασφάλεια και μεταποίηση ιχθύων υδατοκαλλιέργειας. Έχει πάνω από 100 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, πάνω από 2500 ετεροαναφορές, με h-index 25, είναι μέλος της συντακτικής ομάδας σε 3 διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλής απήχησης και κριτής σε πάνω από 30.

Επίσης είναι μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Τεχνολογικής Πλατφόρμας Υδατοκαλλιέργειας καθώς και αξιολογητής του ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) για Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.

Topic: Ποιότητα, ασφάλεια και αυθεντικότητα αλιευμάτων στην ψηφιακή εποχή