Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του καθηγητή Μάττα σχετίζονται με την Αγροτική Πολιτική, Ευρωπαϊκή Πολιτική, Διεθνές Αγροτικό Εμπόριο, Περιφερειακή Ανάπτυξη, Αγροτικό Μάρκετινγκ, Αξιολόγηση Επενδύσεων, ενώ τα διδακτικά στις τιμές Αγροτικών Προϊόντων, Κοινή Αγροτική Πολιτική, Διεθνές Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων, Μακρο-Οικονομική Ανάλυση

Κατέχει πτυχίο Γεωπονίας και πτυχίο Οικονομικών  από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχει μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Αγροτική Οικονομία από το Πανεπιστήμιο του Κεντάκι (Η.Π.Α.)

Έχει εργασθεί στη Βιομηχανία Αφυδάτωσης Γεωργικών Προϊόντων στα Γιαννιτσά (σαν γεωπόνος υπεύθυνος παραγωγής), στην Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Γεωργίας (ερευνητής σε θέματα εφαρμοσμένης αγροτικής πολιτικής και ερευνητής με υπευθυνότητα σε γεωργο-οικονομικά  θέματα) και διδάξει στα Πανεπιστήμια του Κεντάκι ΗΠΑ, Θεσσαλίας και μέχρι σήμερα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Μιλά Αγγλικά, έχει συμμετέχει σε πληθώρα ερευνητικών projects και Επιστημονικές Εταιρίες, ως Διευθυντής Εργαστηρίου Αγροτικής Πολιτικής και Εμπορίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, Τμήματος Γεωπονίας, Τομέα Αγροτικής Οικονομίας, Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Εταιρείας Ευρωπαίων Γεωργοοικονομολόγων (Ε.Α.Α.Ε.), Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Εταιρείας Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤΑΓΡΟ) και Μέλος της Εταιρείας Ευρωπαίων Γεωργοοικονομολόγων (Ε.Α.Α.Ε.)