Καθηγητής Γεωργίας και Οικολογίας Φυτών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Διευθυντής του Εργαστηρίου Γεωργίας Τμήματος Γεωπονίας ΦΠΑΠ, Π.Θ. Κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του ΠΘ (2019-2022).

Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών ΠΘ (2007-σήμερα). Αναπληρωτής Πρύτανη Οργάνωσης και Λειτουργίας Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2013-2014) και ομόφωνα εκλεγείς Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του ΠΘ για δύο θητείες 2014-2016 και 2016-2018.

Είναι απόφοιτος της ΑΓΣΑ (1982), έλαβε MSc στην Εδαφολογία και τη Διαχείριση Υδάτινων Πόρων (1983-1986) και PhD στην Ποσοτική Αξιολόγηση Συστημάτων Χρήσης Γης (1987-1993) στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Wageningen (Ολλανδίας). Είναι συγγραφέας άνω των 190 επιστημονικών εργασιών σε διεθνή έγκριτα περιοδικά (46), διεθνή βιβλία (19), διεθνή συνέδρια (106), σε Ελληνικά συνέδρια καθώς και άλλες επιστημονικές εργασίες.

Είναι κάτοχος Ελληνικού και διεθνούς διπλώματος ευρεσιτεχνίας για βιοκαύσιμα. Αξιολογητής Ερευνητικών Προγραμμάτων της Ε.Ε. ενώ το έργο του αναφέρεται σε περισσότερες από 1600 διεθνείς εργασίες.

Topic: Προβλήματα και προοπτικές της Θεσσαλικής γεωργίας με έμφαση στις επικλινείς εκτάσεις