Ο Δρ. Νίκος Χωριανόπουλος είναι Κύριος Ερευνητής (Υγιεινή Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης) στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του ΓΠΑ (2002) και διδάκτωρ του ΓΠΑ (2003-2007). 

Εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στα εργαστήρια των Καθ. Γ.-Ι. Νυχά (ΕΜΒΤ, ΓΠΑ) και Ι. Σοφού (Center for Meat Safety and Quality Food Safety Cluster, Animal Sciences Dept, Colorado State University, USA). Έχει συμμετάσχει/εργαστεί σε περισσότερα από σαράντα τρία (43) ερευνητικά προγράμματα σε δώδεκα από αυτά (12) ως Συντονιστής/Επιστημονικός Υπεύθυνος. 

Το ερευνητικό του έργο εστιάζεται στη μικροβιολογία και ασφάλεια των τροφίμων, στη χρήση φυσικών αντιμικροβιακών παραγόντων και σύγχρονων τεχνολογιών στη συντήρηση των τροφίμων, στα προβιοτικά τρόφιμα, στην καταπολέμηση βιο-υμενίων στη βιομηχανία τροφίμων, στη ζύμωση ελιάς, στη χρήση σύγχρονων μεθόδων ανάλυσης στη Μικροβιολογία Τροφίμων. Έχει σαράντα εννέα (49) επιστημονικά άρθρα σε περιοδικά του SCI (ΣIF: 141.552, IF/δημοσίευση: 2.949, h-index: 20 με 1786 ετεροαναφορές), τέσσερα κεφάλαια σε βιβλία (4), ενενήντα (90) παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια, τριανταοχτώ (38) παρουσιάσεις σε ελληνικά συνέδρια και επτά (7) άλλες δημοσιεύσεις. Έχει διατελέσει κριτής σε πολλά διεθνή περιοδικά του SCI. Έχει διδακτική εμπειρία στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ως Επίκουρος Καθηγητής.