Ο Παναγιώτης Ν. Σκανδάμης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Υγιεινής Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του panel Βιολογικών κινδύνων της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων. Απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων του ΓΠΑ, απέκτησε διδακτορικό στη Μικροβιολογία Τροφίμων και στη συνέχεια εργάστηκε ως Ερευνητής στο Department of Animal Science του Colorado State University των Η.Π.Α μέχρι το 2003.

Η ερευνητική του δραστηριότητα εστιάζεται στην μελέτη και πρόβλεψη της συμπεριφοράς παθογόνων μικροοργανισμών στα τρόφιμα με εργαλεία ποσοτικής μικροβιολογίας και ανάλυσης επικινδυνότητας (“Predictive Microbiology & “Quantitative Microbial Risk Assessment”), την εφαρμογή μεθόδων συντήρησης (συμπεριλαμβανομένης της ενεργού και έξυπνης συσκευασίας) τροφίμων, στις μεθόδους εξυγίανσης τροφίμων και επιφανειών (decontamination methods), στη μελέτη σχηματισμού και καταπολέμησης βιοϋμένιων στις εγκαταστάσεις βιομηχανιών Τροφίμων και στην προσαρμοστική συμπεριφορά παθογόνων μικροοργανισμών σε συνθήκες καταπόνησης (adaptive stress responses). Η ερευνητική του δραστηριότητα χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκά (Framework Programs, 5, 6, 7, Horizon 2020) και Εθνικά προγράμματα της ΓΓΕΤ και του ΕΛΙΔΕΚ καθώς και από Ελληνικές επιχειρήσεις τροφίμων.

Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει 135 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά του Science Citation Index), 30 κεφάλαια βιβλίων και (συν-)έκδοση ενός βιβλίου και πάνω από 200 προφορικές ανακοινώσεις, με θέμα την υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων. Έχει συγκεντρώσει 6280 ετεροαναφορές (h index = 36).

Ο κ. Σκανδάμης είναι μέλος της επιστημονικής επιτροπής των συνεδρίων International Conference of Predictive Microbiology in Foods (ICPMF) από το 2008, του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου International Association of Food Protection και συν-διοργανωτής (co-president) του FOODMICRO2020. Είναι πρόεδρος (chair) του Professional Developing Group “Microbial Modelling and Risk Assessment” του IAFP.

Είναι ένας από τους επιστημονικούς εκδότες του περιοδικού Journal of Food Protection από το 2017 και έχει διατελέσει επιστημονικός εκδότης του περιοδικού Food Research International την περίοδο 2012-2016, ενώ παράλληλα αποτελεί μέλος της συντατικής επιτροπής των περιοδικών Applied and Environmental Microbiology και International Journal of Food Microbiology. Είναι Πρόεδρος του Τμήματος Διατροφής και Ποιότητας Ζωής του ΓΠΑ και μέλος της ομάδας συντονισμού της ομάδας εργασίας για την «Ασφάλεια Τροφίμων» της Ελληνικής Τεχνολογικής Πλατφόρμας Food For Life.

Ο κ. Σκανδάμης είναι ο σχεδιαστής του λογισμικού προσομoίωσης της μικροβιακής συμπεριφοράς στα τρόφιμα με το όνομα GroPIN, μίας βάση δεδομένων μαθηματικών προτύπων για την πρόρρηση της αύξησης και επιβίωσης παθογόνων και αλλοιογόνων μικροοργανισμών τροφιμογενούς προέλευσης σε συνθήκες επεξεργασίας και διάθεσης τροφίμων.