Ο Δρ Θεόδωρος Σιδηρόπουλος είναι δικηγόρος Θεσσαλονίκης, διορισμένος στον Άρειο Πάγο.

Διαθέτει Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το University of Nottingham στο διεθνές εμπορικό δίκαιο, καθώς και διδακτορικό δίπλωμα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο δίκαιο των ανωνύμων εταιριών

Έχει συμμετάσχει σε ακαδημαϊκά προγράμματα εξειδίκευσης στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου στο Harvard Law School και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ασκεί δικηγορία από το έτος 1999 με ειδίκευση στο εμπορικό και αστικό δίκαιο, στο δίκαιο των συμβάσεων και στο δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Είναι συγγραφέας νομικών εγχειριδίων στον τομέα εξειδίκευσής του (δίκαιο του διαδικτύου και ανώνυμες εταιρίες) και έχει δημοσιεύσει μελέτες επί νομικών θεμάτων σε επιστημονικά περιοδικά.

Έχει εργαστεί ως υπεύθυνος ύλης και καθηγητής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΜΒΑ for Lawyers του IMESE, καθώς και ως εκπαιδευτής σε εκπαιδευτικά προγράμματα της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής