Η Ευαγγελία Μπιρμπίλη είναι από τις Σέρρες, έγγαμη και μητέρα δύο  αγοριών. Εργάζεται 20 χρόνια στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ως Επισκέπτρια Υγείας στο Κέντρο Υγείας Σερρών, με κύριο αντικείμενό της την πρόληψη, την αγωγή και την προαγωγή της υγείας στην κοινότητα. Με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στην Προαγωγή υγείας και Δημόσια Υγεία στο Brunel University του Λονδίνου. Ως υπότροφος του Ι.Κ.Υ. ολοκλήρωσε και το διδακτορικό της στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) με αντικείμενο την αξιολόγηση προγράμματος  προαγωγής υγείας υγιεινής διατροφής και φυσικής δραστηριότητας σε νέους ενήλικες. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της  έχει συμμετάσχει σε εθνικά ,περιφερειακά και τοπικά προγράμματα πρόληψης και αγωγής υγείας του Υπουργείου Υγείας με έμφαση την πρόληψη των πτώσεων στους ηλικιωμένους, τη διατροφή και τη στοματική υγεία παιδιών. Είναι ενταγμένη στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.   Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζόμενων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Σερρών. Εργασίες της έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά και βιβλία και έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια και είναι κριτής επιστημονικών άρθρων.