Ο Αλέξανδρος εργάζεται στην διεύθυνση Mandate Management για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) για τα τελευταία δύο χρόνια, όπου συνεργάζεται με τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία της Ελλάδα και της Κύπρο πάνω σε χρηματοδοτήσεις σχεδίων που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, έχει 18 χρόνια εμπειρίας στον οικονομικό σχεδιασμό, την ανάλυση, τον ετήσιο στρατηγικό σχεδιασμό και την υποστήριξη επιχειρηματικών αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης και ανάπτυξης ολοκληρωμένων εργαλείων μοντελοποίησης, πρόβλεψης πωλήσεων, και αξιολόγηση εγχώριων και εξαγωγικών επιχειρηματικών σχεδίων.

Πρώην εργοδότες του συμπεριλαμβάνουν την ABN Amro Bank στο Λουξεμβούργο, όπου διαμένει επί του παρόντος, η Alpha Bank, η Ελληνική Τράπεζα, ο όμιλος εταιρειών Μηχανική ΑΕ στην Αθήνα, και η Schroder Wertheim & Co. στη Νέα Υόρκη. Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον (Kogod School of Business) και πτυχίο Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Clark της Βοστώνης.