Η κυρία Αυγούστα Βραχνού είναι Principal Banker στο γραφείο της Αθήνας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης & Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) με ειδίκευση, μεταξύ άλλων, στον αγροδιατροφικό τομέα.

Εντάχθηκε στο δυναμικό της ΕΤΑΑ στις αρχές του 2016, με την έναρξη των δραστηριοτήτων της Τράπεζας στη χώρα, έχοντας  προηγουμένως 10ετή εμπειρία στον χρηματοπιστωτικό και τραπεζικό τομέα καθώς και στην παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών.

Η κ. Βραχνού είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Wharton της Πενσυλβάνια (the Wharton School, UPenn) και πτυχίο Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής  από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Topic: Τα υποστηρικτικά εργαλεία της EBRD στην αγροδιατροφική βιομηχανία