Η Χριστίνα Παρασκευοπούλου είναι υποψήφια διδάκτορας στο Εργαστήριο Στατιστικής και Μεθόδων Ποσοτικής Ανάλυσης (LASCM) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής της είναι «Οργάνωση και Διαχείριση Βιώσιμων Εφοδιαστικών Αλυσίδων : Η περίπτωση του Αγροδιατροφικού Τομέα». Είναι κάτοχος διπλώματος Μηχανολόγου Μηχανικού του ΑΠΘ όπου ειδικεύτηκε στη Βιομηχανική Διοίκηση. Έχει συμμετάσχει σε δύο ευρωπαϊκά και τρία εθνικά ερευνητικά προγράμματα στους τομείς των Πράσινων Αγροδιατροφικών Αλυσίδων, του Ποιοτικού Ελέγχου, της Βιώσιμης Γεωργίας και της Ανάλυσης Δεδομένων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα καλύπτουν τους τομείς της Κυκλικής Οικονομίας, της Κυκλικής Γεωργίας, των Βιώσιμων Εφοδιαστικών Αλυσίδων, της Γεωργίας Ακριβείας, της Ανάλυσης Δεδομένων και των καινοτόμων εφαρμογών στον Αγροδιατροφικό Τομέα.