Γεννήθηκε το 1959, με καταγωγή από την Ορεινή Ναυπακτία. Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο ΔΠΘ. Μεταπτυχιακές σπουδές 1985-86 στη Γαλλία με αντικείμενο Μεταλλικές κατασκευές και υπόγεια έργα και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Μ.Δ.Ε. στο ΕΜΠ στο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012 «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» με βαθμό Άριστα.

Στην κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, τιμήθηκε το 2021 με την ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών που συστάθηκε ξανά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Από το 2017 υπήρξε Γενικός Διευθυντής στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ και ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ στην Γ.Δ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Στην ευθύνη του είναι τα προγράμματα της ΕΕ του ΥΠΥΜΕ, η έγκριση και παρακολούθηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών 2019-2037 (Ε.Σ.Σ.Μ.) και της Ε.Σ.Σ. Οδικής Ασφάλειας 2021-2030, οι τομείς των «Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών-ITS» της Εφοδιαστικής, των Εναερίων Μεταφορών (Υδατοδρόμια κ.α.) και των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας ΣΒΑΚ.

Επί πολλά χρόνια ήταν Διευθυντής και στέλεχος στην Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής Υδραυλικών Υποδομών. Ασχολήθηκε κυρίως με την διαχείριση Μεγάλων Δημοσίων Έργων Εθνικού Επιπέδου Υδραυλικών και Οδοποιίας προϋπολογισμού άνω των 2 δις €, ενδεικτικά: τα Έργα Εκτροπής Αχελώου, Ύδρευση Αθήνας από τον ποταμό Εύηνο, Ύδρευση Πάτρας, Θεσσαλονίκης και νήσου Παξών, Φράγμα Τριανταφυλλιάς Φλώρινας, Ρουφράκτη Γυρτώνης Λάρισας, Φράγμα Αχυρών, Αρδευτικά Δίκτυα Αμβρακίας- Αμφιλοχίας, εγγειοβελτιωτικά έργα περιοχής Βάλτου Αιτωλοακαρνανίας, Αντιπλημμυρικά έργα στη παραρεμάτια ζώνη του Ρέματος Εσχατιάς Αττικής, σήραγγες Καρπενησίου, Αγίου Ηλία Αιτωλοακαρνανίας.

Υπήρξε Πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος την περίοδο 2004-2009, και Γενικός Γραμματέας το 1998-2004. Ήταν Πρόεδρος για 3 θητείες της ΔΚΜ και εκλέγεται στην Κεντρική Αντιπροσωπεία ΤΕΕ και σε διάφορους φορείς των Μηχανικών από το 1990 μέχρι σήμερα. Στην κυβέρνηση Κώστα Καραμανλή είχε με την ευθύνη της Ειδικής Γραμματείας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την περίοδο 2004-2009. Αναδιοργάνωσε πλήρως τις Ειδικές Υπηρεσίες του ΠΑΑ, επαύξησε το προσωπικό με επαυξημένα προσόντα από τη ΜΟΔ, επέκτεινε τις Υπηρεσίες, εισηγήθηκε στην πολιτική ηγεσία την ίδρυση και λειτουργία 3 νέων Ειδικών Υπηρεσιών, α) Συντονισμού, β) Υποδομών και γ) Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών του Γ’ Κ.Π.Σ. και το 2007 της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013.

Topic: Ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποδομών αγροτικής ανάπτυξης και μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα, ΗΣΙΟΔΟΣ