Η κ. Dirkes είναι Αντιπρόεδρος και Διευθύντρια Διεθνών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Σχολής Οικονομικών & Διοίκησης της Φρανκφούρτης. Η Σχολή η οποία ιδρύθηκε το 1957 ως Γερμανικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Τραπεζών, σήμερα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες σχολές στο είδος της τόσο για διοίκηση επιχειρήσεων όσο και για χρηματοοικονομική έρευνα.

Ως Μέλος της Διοικητικής Ομάδας, η κ. Dirkes συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, στην ανάπτυξη, στον καθορισμό στρατηγικών στόχων, στη διαχείριση κρίσεων και στην εκπλήρωση των στόχων και της αποστολής του Ιδρύματος. Από τις αρχές του 1990, η Σχολή παρέχει υπηρεσίες συμβουλών, κατάρτισης και πολιτικής παγκοσμίως. Συνεργάζεται στενά με κυβερνητικούς οργανισμούς και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΕΕ, ΕΤΕπ, ΕΤΑΑ, KFW, Παγκόσμια Τράπεζα), οι δε συμβουλευτικές υπηρεσίες καλύπτουν αναπτυξιακά έργα σε όλο τον κόσμο.

Με τη μακροχρόνια εμπειρία της, έχει άριστες γνώσεις στο σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων έργων αγροτικής χρηματοδότησης τα τελευταία 10 χρόνια. Η κ. Dirkes έχει διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη μεγάλων συμβουλευτικών έργων και προγραμμάτων αγροτικών χρηματοδοτήσεων μέσω της Σχολής της Φρανκφούρτης, όπως το «EBRD – Turkey Agrobusiness SME Financing Facility» και το «EBRD – Tajik Agricultural Finance Framework».

Η κ. Dirkes είναι από τον Ιανουάριο του 2020 Πρόεδρος και από το 2017, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τραπεζικών & Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης (EBTN) με έδρα τις Βρυξέλλες. Το EBTN είναι η ενιαία έκφραση των παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη χρηματοπιστωτική βιομηχανία και ένα διεθνές δίκτυο τραπεζικών ινστιτούτων.

Πριν ενταχθεί στη Σχολή της Φρανκφούρτης το 2003, η κ. Dirkes εργάστηκε σε επιτελικές θέσεις στους διεθνείς οίκους Price Waterhouse Coopers και KPMG.

Η κ. Dirkes είναι κάτοχος πανεπιστημιακού πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και γνωρίζει άπταιστα Γερμανικά, Τουρκικά και Αγγλικά.