Η Ιωάννα Ταβανίδου εργάζεται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος από το 1994.

Ως Τομεάρχης της Διεύθυνσης Τραπεζικής Μεσαίων Επιχειρήσεων, κατευθύνει στελεχιακή ομάδα Υποδιευθυντών υπεύθυνη για τη διαχείριση επιχειρήσεων – πελατών μεσαίου μεγέθους.

Είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μεταπτυχιακού στη Διεθνή Τραπεζική – Χρηματοοικονομική από το Πανεπιστήμιο του Southampton.

Topic: Συνεργασίες για την υποστήριξη επενδύσεων στον αγροτικό τομέα