Ο κ. Κωνσταντίνος Χατζηφώτης είναι Διευθυντής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Ομίλου ΜΟΗ από τον Ιούνιο του 2021 και εγγεγραμμένος δικηγόρος στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (2005). Έχει διατελέσει μέλος του Cabinet του Επιτρόπου της ΕΕ για τη Μετανάστευση, τις Εσωτερικές Υποθέσεις και την Ιθαγένεια (Βρυξέλλες, 2016-2018), επικεφαλής του Γραφείου Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Βρυξέλλες, 2005-2014), συντονιστής του Υπουργείου Ανάπτυξης κατά την Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το 2014 και ειδικός σύμβουλος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Χρηματοδοτήσεων για Υπουργούς της Ελληνικής Κυβέρνησης (Υπουργείο Ανάπτυξης, Υπουργείο Άμυνας, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων). Έχει, επίσης, συμβουλεύσει και υποστηρίξει ως εξωτερικός εμπειρογνώμονας χρηματοδοτήσεων Υπουργεία, Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές για τον στρατηγικό σχεδιασμό, ανάπτυξη, προώθηση και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την ΕΕ και έχει συμμετάσχει ως νομικός εμπειρογνώμονας σε διεθνή έργα ΤΠΕ. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου DES στο Δίκαιο της ΕΕ (ULB – Βέλγιο), LLM στο Δίκαιο ΤΠΕ (KULeuven – Βέλγιο) και είναι πτυχιούχος Νομικής (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Ελλάδα). Έχει λάβει υποτροφίες από το Ίδρυμα Αλεξάνδρου Ωνάση και την Εκκλησία της Ελλάδος.

Topic: Η πρόκληση της επιτάχυνσης της πράσινης μετάβασης για τον κλάδο της ενέργειας