Ο Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης είναι αναπληρωτής Διευθυντής της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι απόφοιτος της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος MSc  στη Διεθνή Τραπεζική και Χρηματοοικοινομική από το Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον και Διδακτορικού τίτλου από το City University του Λονδίνου με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Έχει εργαστεί στην Τράπεζα Κύπρου ως Credit Officer ενώ από το 2004 εργάζεται στο Δημόσιο Τομέα, αρχικά στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης,  στη συνέχεια για πέντε έτη στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και από τον Ιανουάριο του 2017 ως σήμερα ως Διευθυντής της Διεύθυνσης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην διαμόρφωση προτάσεων αλλά και στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών έργων καθώς και άλλων αναπτυξιακών πρωτοβουλιών ενώ έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε πληθώρα διεθνών και εθνικών συνεδρίων και ημερίδων. Είναι υπεύθυνος για την λειτουργία του Μηχανισμού Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και του One Stop Liaison Office του γραφείου διασύνδεσης μεταξύ της ερευνητικής κοινότητας και των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Topic: Η Συμβολή της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Έρευνα και την Καινοτομία στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας