Ο Νίκος εργάζεται στη Διεύθυνση Προώθησης Επενδύσεων της Enterprise Greece. Πριν από την ένταξή του στην Enterprise Greece το 2008, εργάστηκε σε εταιρείες Πληροφορικής και Έρευνας Αγοράς καθώς και στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

Ασχολήθηκε επίσης, στην Ελληνική Ρυθμιστική Ενέργεια (ΡΑΕ), και συγκεκριμένα στην αδειοδότηση των ΑΠΕ.

Είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Lancaster (BSc Economics) και κατέχει μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το UMIST.

Topic: Επενδύστε στη Γεύση: Ευκαιρίες & Προοπτικές