Ο Παναγιώτης Παπαγεωργίου με  10 χρόνια διεθνούς εμπειρίας ως Ανώτατο Διευθυντικό στέλεχος σε Αμερικανική πολυεθνική εταιρεία καταναλωτικών ειδών εκτελεστικά  υπεύθυνος 4 χωρών και 16 χρόνια εμπειρίας ως Ανώτερο Διευθυντικό στέλεχος στη λιανική τραπεζική στην Ελλάδα, είναι σήμερα ο επικεφαλής της ανάπτυξης στρατηγικής για το τμήμα Επιχειρηματικής Τραπεζικής Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Ως μέλος του προγράμματος «NBG Business Seeds» της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος που ενθαρρύνει τη νέα και νεανική επιχειρηματικότητα, έχει ενεργήσει επανειλημμένα ως μέλος επενδυτικών επιτροπών στην αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων για περισσότερο από το 70% των ιδιωτικά χρηματοδοτούμενων έργων της Τράπεζας  που αφορούν τη μεταφορά τεχνολογίας, την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της έρευνας ,της στήριξης της καινοτομίας και της χρηματοδότησής της.

Για 10 χρόνια υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της NBG Insurance Brokers S.A., θυγατρικής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και από το 2008 μέχρι σήμερα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ελληνικής σαπωνοποιίας ΑΡΚΑΔΙ Α.Ε. με πωλήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.